A természettudományos kompetenciafejlesztés alapjai

Alapítási engedély szám: 43/20/2014

A továbbképzés célja:

 • A cél a természettudományos kompetenciák megismerése, fejlesztési lehetőségeinek megismerése és begyakorlása.
 • Továbbá cél a természettudományos kulcskompetencia megismertetése, amely a tantárgyi ismereteken túl, specifikus készségek és képességek mellett, általános készségek és képességek, valamint motívumok és attitűdök együttese.
 • A természettudományok oktatásával és a természettudományos gondolkodással kapcsolatos motívumok és attitűdök fejlesztésének és értékelésének módszereinek az ismertetése.
 • A képzés rávilágít arra az inklúzión alapuló szemléletre, amely azt a befogadó pedagógiát jelenti, amely szerint: mindenki más, a teljesen „átlagos” gyerek is. Megtanít a differenciált bánásmód gyakorlataival a teljes tanulócsoportos fejlesztésre.
 • Ezeket a módszereket ismerhetik meg a résztvevők a képzés során.

A tanfolyam tartalmának rövid ismertetése:

 • A természettudományos tudásra vonatkozó kompetenciák ismertetése
 • A kompetenciák fejlesztésének alapkövei
 • A természettudományos kompetencia fejlesztésének  részterületei: aktív, passzív megismerési módszerek.
 • A természeti világ bemutatása
 • Emberi felelősségvállalás
 • Helyes tanulási szokások kialakítása
 • Összefoglalás

A továbbképzés óraszáma/kreditértéke: 30 óra /30 kredit

Akiknek javasoljuk      

 • Tanító
 • Tanár
 • Gyógypedagógus

Támop keretén belül pályázó iskolák részére                                  

 • TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák
 • TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás
 • TÁMOP 3.3.8. Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztése
 • TÁMOP 6.1.2-A-14/2 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban iskolán kívüli szereplők bevonásával

Legyen résztvevője tréningjeinknek, továbbképzéseinknek!
Ismerje meg a Fürkész Holding Kft. képzési világát,
Szeretettel várjuk Résztvevőink között!
Egyéni kérésre vidéken is szervezünk csoportokat és továbbképzéseket, kérjen ajánlatot a ped@furkeszholding.hu címen!
(Minimum létszám 10 fő)