Egészséges életmódra nevelés a kiegyensúlyozott és harmonikus életvezetés szemléletével

Alapítási engedély szám: 23/194/2015

„A magunk kis világában megteremthetjük a belső békét, az egyensúlyt, a harmóniát azáltal, hogy rendet teszünk belül és kívül is. Mert ahogy odabent rend van és béke, úgy elrendeződnek körülöttünk is a dolgok, és sokkal jobbnak találjuk a külvilágot is.”
                                                                                              Prof. Dr. Bagdy Emőke

A továbbképzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek képessé teszik a résztvevőket az egészségkultúra területeinek – összefüggéseiben történő – értelmezésére, továbbá a magyar társadalom egészségkultúra területén meglévő hiányosságainak megismerésére.

8 tényező a kiegyensúlyozott élethez

Fontos cél, hogy mindezek által a résztvevők eredményessé váljanak (saját szakterületükön belül és a tanulók életkori- és személyiségi sajátosságainak figyelembevételével) pozitív gondolkodású, egészségtudatos személyiséggel rendelkező, fiatal generációk nevelésére legyenek képesek. A kiegyensúlyozott szokásrendszeren alapuló egészségtudatos életmód alapelveinek elsajátítása lehetővé teszi a pedagógusok számára a korszerű, tudományos, elméleti és gyakorlati igényeknek is megfelelő nevelői munkát, mely segítségével a felnövekvő generációt képessé teheti a minőségi, egészségtudatos élet megélésére.

A továbbképzés óraszáma/kreditértéke: 30 óra /30 kredit

Akiknek javasoljuk      

  • Tanító
  • Tanár
  • Gyógypedagógus

Legyen résztvevője tréningjeinknek, továbbképzéseinknek!
Ismerje meg a Fürkész Holding Kft. képzési világát,
Szeretettel várjuk Résztvevőink között!

Egyéni kérésre vidéken is szervezünk csoportokat és továbbképzéseket, kérjen ajánlatot a ped@furkeszholding.hu címen!(Minimum létszám 10 fő)