Életpálya építési módszerek, pályaorientáció és karrierépítés

Alapítási engedély szám: 957/138/2013

A továbbképzés célja:

 • A továbbképzés célja a NAT kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési területeire építve felkészíteni a pedagógusokat az életpálya-építési, pályaorientációs nevelési feladatok teljesítésére.
 • A törvényi háttér megismertetése az életpálya-építés szemszögéből.
 • A résztvevők ismerjék meg a munkaerőpiac elvárásait, igényeit az önéletrajz készítés és az állásinterjú szituáció-helyzeteit.
 • Cél, hogy a pedagógusok megtanulják az önismeret-fejlesztő gyakorlatok pszichológiai hátterét, a gyakorlatok levezetésének módszertanát, és a gyakorlatban való (saját-élményű) kipróbálását, hogy a későbbiekben az életpálya-építési, pályaválasztási, foglalkozásokon vagy osztályfőnöki órákon tanítványaik körében sikeresen alkalmazhassák.

3

A tanfolyam tartalmának rövid ismertetése:

 • A továbbképzés sajátélményű tanulás során mutatja be a  pedagógusoknak, hogy milyen tematikán keresztül lehet  bevezetni, megvalósítani az életpálya-építést intézményükben.
 • A résztvevők előadások, páros és csoportmunkák, kooperatív  technika segítségével ismerkednek meg a téma törvényi, kompetencia,  munkaerő-piaci, módszertani hátterével, a pályaválasztás tartalmi  elemeivel, sajátítják el a karrierépítés fejlesztési lehetőségeit.
 • A továbbképzési tematika összeállításánál az életpálya-építés komplex megközelítésére törekedtünk.

A továbbképzés óraszáma/kreditértéke: 30 óra /30 kredit

Akiknek javasoljuk:
Tanító
Tanár
Gyógypedagógus

Támop keretén belül pályázó iskolák részére                                  

 • TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák
 • TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás
 • TÁMOP 3.3.8. Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztése
 • TÁMOP 6.1.2-A-14/2 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása

Legyen résztvevője tréningjeinknek, továbbképzéseinknek!
Ismerje meg a Fürkész Holding Kft. képzési világát,
Szeretettel várjuk Résztvevőink között!
 Egyéni kérésre vidéken is szervezünk csoportokat és továbbképzéseket, kérjen ajánlatot a ped@furkeszholding.hu címen! (Minimum létszám 10 fő)