Tanulási és magatartási problémák kezelését segítő módszertani képzés

Alapítási engedély szám: 43/19/2014

A továbbképzés célja:

  • Mivel a képzés célja a tanulási és magatartási problémák felismerését segítő módszertani képesség elsajátítása, az óvodai környezetben/foglalkozáson és az iskolai tanórán gyerekekkel foglalkozó pedagógusok számára egyaránt alkalmazható módszertani technikákat sajátíthatnak el a pedagógusok.
  • Megismerteti a magatartási zavarok és a tanulási problémák kezelési lehetőségeit.
  • Megismerik a szakszolgálatokat, tanácsadó központokat és a szakmai segítség lehetőségeit.
  • Segíti a pedagógusokat abban, ha magatartási, motivációs és tanulmányi problémákkal találkoznak, tudjanak alkalmazni a gyerekek életkorának megfelelő, tevékenység szintjén megvalósuló, motivációt növelő, játékos, szórakoztató tanulási formákat, koncentrációs technikákat és eszközöket.

A tanfolyamon résztvevők az alábbi témakörökkel ismerkednek meg:

– Továbbképzési programunk a tevékenységközpontú tanulásszervezés alábbi formáinak megismertetését célozza meg:
o   a reformpedagógiák
o   az önálló, a páros és a kiscsoportos tanulás
o   drámapedagógia eszközök a tanulásban.

– A tartalmi egységek feldolgozása során törekszünk arra, hogy a résztvevők a különböző módszerek tantárgyi környezetbe illesztésével, konkrét tanulási tartalommal való megtöltésével a gyakorlatban is megtapasztalják egy-egy javasolt tanulásszervezési eljárás, gyakorlat, játék tényleges hatását.

– Tehát az alkalmazott munkaformák a tanórai/foglalkozási folyamatokat igyekeznek modellezni. A rövid bevezető előadást mindig tréning-szerű feldolgozás, és gyakorlati alkalmazás, bemutatás követi, amit konzultációs, frontális összegzés zár.

A továbbképzés óraszáma/kreditértéke: 30 óra /30 kredit

Akiknek javasoljuk:
◾Tanító, Tanár
◾Gyógypedagógus
◾Szakoktató
◾Gyakorlati oktató
◾Fejlesztő pedagógus
◾Kollégiumi nevelő
◾Óvodapedagógus

Támop keretén belül pályázó iskolák részére:

  • TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák
  • TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás
  • TÁMOP 3.3.8. Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztése
  • TÁMOP 6.1.2-A-14/2 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban iskolán kívüli szereplők bevonásával

Legyen résztvevője tréningjeinknek, továbbképzéseinknek!
Ismerje meg a Fürkész Holding Kft. képzési világát,
Szeretettel várjuk Résztvevőink között!
Egyéni kérésre vidéken is szervezünk csoportokat és továbbképzéseket, kérjen ajánlatot a ped@furkeszholding.hu címen! (Minimum létszám 10 fő)