Tehetséggondozás a drámapedagógia eszközeivel

Alapítási engedély szám: 957/137/2013

A továbbképzés célja:

 • A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a drámapedagógiai módszereket és eszközöket, annak szerepét a tehetségfejlesztés segítésében.
 • A képzés által bővül a résztvevő módszertani ötlettára a pedagógiai gyakorlat alternatív megoldásaihoz és képessé válik a szociális kompetenciafejlesztésre a dráma eszközeivel.
 • A saját élményű gyakorlati, és az ehhez kapcsolódó elméleti ismeretek révén megértsék, hogy a tárgyalt módszertanok, a tevékenységközpontú pedagógiák olyan lehetőséget hordoznak, amellyel az oktató-nevelő munka eredményesebbé tehető
 • A továbbképzés végére a tanult eljárásokat képesek legyenek a pedagógusok adaptálni saját intézménytípusukban konkrét gyermek- vagy tanulócsoportok fejlesztéséhez, azok segítségével tervezni az oktatási és nevelési folyamatot.

SAM_5524

A tanfolyam tartalmának rövid ismertetése:

 • A drámapedagógia módszertana, az egyik legmegfelelőbb eszközt jelenti a gyerekek szakszerű, integrált, differenciált, komplex személyiségfejlesztéséhez 3-14 éves kor között.
 • A továbbképzés a felismerés-tervezés-fejlesztés fázisain vezeti végig a résztvevőket elméleti és gyakorlati oldalról is megközelítve a témát.
 • A képzés alapvetően gyakorlati jellegű, de a háttérismeretek mennyisége miatt az előadások alkalmával az elméleti ismeretszerzésre is nagy hangsúlyt fektetünk.
 • A képzés a tehetséggel kapcsolatos alapfogalmak tisztázásával kezdődik, majd a képzés legnagyobb részében a következő didaktikai lépések mentén haladva tanulnak a résztvevők:
  – drámapedagógia készségfejlesztési területei,
  – kooperatív struktúrák,
  – könnyen adaptálható játékok, tevékenységek, eljárások.

A továbbképzés óraszáma/kreditértéke: 30 óra /30 kredit

Akiknek javasoljuk      

 • Tanító
 • Tanár
 • Gyógypedagógus

Támop keretén belül pályázó iskolák részére                                  

 • TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák
 • TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás
 • TÁMOP 3.3.8. Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztése
 • TÁMOP 6.1.2-A-14/2 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban iskolán kívüli szereplők bevonásával

Legyen résztvevője tréningjeinknek, továbbképzéseinknek!
Ismerje meg a Fürkész Holding Kft. képzési világát,
Szeretettel várjuk Résztvevőink között!
Egyéni kérésre vidéken is szervezünk csoportokat és továbbképzéseket, kérjen ajánlatot a ped@furkeszholding.hu címen! (Minimum létszám 10 fő)