Tevékenység-központú pedagógiával a módszertani megújulásért

Alapítási engedély szám: 957/136/2013

A továbbképzés célja:

 • A résztvevő pedagógusok a tevékenység-központú pedagógiák elméleti és módszertani bázisából olyan ismereteket és saját élményű tapasztalatokat szerezzenek, amelyek alkalmazhatók az együttnevelés során és segítik annak hatékonyságát;
 • Cél: Ismerkedjenek meg a tevékenység-központú pedagógiák (TKP):
  – főbb nevelésfilozófiai, pszichológiai elveivel, alapfogalmaival.
  – jellemző tanulásszervezési eljárásaival, metodikai elemeivel, formáival, ellenőrzési- értékelési rendszerével.
 • Tapasztalják meg a reflektív szemléletmód működését; fejlődjön reflexiós, kooperatív, szervezési és kommunikációs készségük.

A tanfolyam tartalmának rövid ismertetése:

A továbbképzés a pedagógusok szemléletváltozását segíti és megismerteti őket a tevékenység-központú tanulás módjaival és szélesíti módszertani bázisukat, hogy képesek legyenek a gyermeki tanulás egyediségének figyelemvételére, így az együtt tanulás hatékonyabb szervezésére.

 A továbbképzési program az alábbi egységekből áll:

 • Tudatosul, hogy felbontható a tanterem rendje, az amennyiben új tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak.
 • Közös tevékenységeken, vitákon keresztül jutnak el a kooperációig, miközben fejlődik kommunikációs technikájuk, konfliktuskezelő képességük, együttműködési készségük és megismerkednek néhány kooperatív technikával.
 • Felismerik a közös szabályok alkotásának jelentőségét, megismerkednek az ellenőrzés, értékelés különféle módjaival.
 • A továbbképzés során az önálló forráskutatás, a kiscsoportos feldolgozás és a közös tudásmegosztás élményét is átélik.

A továbbképzés óraszáma/kreditértéke: 30 óra /30 kredit

Akiknek javasoljuk      

 • Tanító
 • Tanár
 • Gyógypedagógus

Támop keretén belül pályázó iskolák részére                                  

 • TÁMOP 3.1.4. Innovatív iskolák
 • TÁMOP 3.4.3. Iskolai tehetséggondozás
 • TÁMOP 3.3.8. Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztése
 • TÁMOP 6.1.2-A-14/2 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban iskolán kívüli szereplők bevonásával

Legyen résztvevője tréningjeinknek, továbbképzéseinknek!
Ismerje meg a Fürkész Holding Kft. képzési világát,
Szeretettel várjuk Résztvevőink között!
Egyéni kérésre vidéken is szervezünk csoportokat és továbbképzéseket, kérjen ajánlatot a ped@furkeszholding.hu címen! (Minimum létszám 10 fő)