Képzéseinkről általánosan

Miért eredményesek a képzéseink?

Képzéseinknél – tekintettel a gyorsan változó világunkra, és a pedagógusoktól elvárt kompetenciákra – nagyobb teret biztosítunk a társas együttlétre, fokozottan hangsúlyozzuk a szociális kompetenciák fejlesztését az intézményi nevelés-oktatás folyamatában, valamint segítünk növelni a hatékony tanulási módszerek, stratégiák alkalmazását.

Ezt a célt szolgálják a különböző tevékenységközpontú pedagógiák és azok tanulási eljárásai, módszerei, eszközei (képzéseinket izgalmas, tréning módszerekkel tartjuk, ami azonnali tanulást, módszerek elsajátítását jelenti).

Képzéseink bemutatják a résztvevők számára a modern pedagógiai kompetenciák  fontosságát, valamint a  módszertani változatosság eredményeit. Megvilágítják a személyiségfejlődésük útját, és nagy hatással van a pedagógusok motiváltságára. Biztosítja az ehhez kapcsolódó szakmai ismereteket és saját tananyagaink segítségével segíti a módszertani eszköztár bővítését, újszerű módszerek gyakorlati megismerésével.

ammon

 

Ajánlott képzéseink tréning módszerre felépített interaktív
tanártovábbképzések,
az Oktatási Hivatal által
akkreditált továbbképzési pontot adó 30 órás képzések. 

Alapelveink a képzéseknél:

  • Felfrissítjük a szakmai, szaktudományos ismereteket.
  • Megismertetjük az egyes tudományterületeken megszületett új tudományos eredményeket.
  • Megújítjuk a pedagógus-alapképzésben megszerzett ismereteket (pedagógia, pszichológia, módszertan) az új ismeret és készségek elsajátításával.
  • Segítjük az iskolai tananyagban megjelenő új tudáselemek elsajátítását.
  • Képzéseink által közvetített értékrend az egyházi fenntartású iskolák számára is fejlődést jelent.
  • Könnyen megtanulható, személyközpontú pedagógiára épülő, saját élményekre alapozó gyakorlatok, technikákat sajátíthatnak el.

Akkreditált pedagógus továbbképzéseink:

Megoldásaink tantestületek fejlesztésére (tréningek, szervezetfejlesztési programok):