Egyéb kategória bejegyzései

Mi tesz valakit nagyszerű tanárrá?

Mi tesz valakit nagyszerű tanárrá?

image tanárAz oktatás – nevelés az egyik legbonyolultabb és legnehezebb szakmák közé tartozik. Szükség van a tárgyi tudás mellett lelkesedésre, gondoskodó hozzáállásra, a tanulás szeretetére, tanítási technikákra és a vágyra, hogy a fiataokat a korosztályuknak megfeleleő módón formáljunk. Ha két ember őszintén mer beszélgetni egymással, akkor nagyon fontos, hogy türelemmel viseltessenek egymás iránt, mert a tüskés kinövések megváltoztatása nem megy egyik napról a másikra. Könnyű két hét után a másik szemébe vágni, hogy nem változol. A jó tanár sem csak a teljesítményt, hanem sokszor a szándékot és apró lépéseket is megfelelően értékeli.

A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük. (Darren Shan)

Néhány „nagyszerű tanár jellemző”:

 • A nagyszerű tanárnak tiszta, világos céljai vannak. A tantervek világossá teszik a tanulók számára, mit fognak tanulni, mit várnak el tőlük, milyen szabályokat kell betartaniuk. A kapott feladatok lehetőséget nyújtanak a tanulók számára, hogy új készséget sajátítsanak el, majd gyakorolják azt. A tanár következetesen osztályoz és megválasztja az alkalmas pillanatot a munkára.
 • A nagyszerű tanár felkészült, összeszedett. Az osztályteremben már korán ott van és elérhető a tanulók számára. Az órai anyagot érthetően, jól strukturáltan adja elő. A terem olyan módon van kialakítva, hogy a figyelemelterelő tényezők minimálisak legyenek.
 • A nagyszerű tanár leköti a tanulók figyelmét és különböző szemléleteket mutat be. A tényeket kiindulásnak és nem végpontnak használja. A miértekre keresi a választ, minden nézőpontot mérlegelve, és arra bíztatja a tanulókat, hogy a következő lépésen gondolkodjanak. A kérdések gyakori részei az órának, megbizonyosodván, hogy a tanulók követni tudták az anyagot. A cél az egész osztály lekötése, nem engedve néhány tanuló dominálását. A diákokat motiválja a változatos és életszerű megközelítésekkel.
 • A nagyszerű tanár erős kapcsolatot épít ki a diákokkal, megmutatja, hogy törődik velük. Szerető, elérhető, lelkes és gondoskodó. Mind a tanulók, mind a szülők számára ott van, iskolaidő után is. Részt vesz iskolai bizottságokban, programokban, tevékenységekben, elkötelezettséget mutatva az iskola felé.
 • A nagyszerű tanár mestere saját tárgyának. Szakértelemmel rendelkezik és igénye van a tudása folyamatos bővítésére. A tananyagot lelkesen prezentálja, ezzel ösztönözve a tanulókat az önálló tanulásra a témakörben.
 • A nagyszerű tanár gyakran kommunikál a szülőkkel. Értekezletek és gyakori írásos beszámolók útján tájékoztatja őket. Nem habozik, hogy kapcsolatba lépjen a szülőkkel, ha aggódik a gyermekükért.
 • A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem TÁMOP 3.1.4-C

Ezúton értesítjük a pedagógusokat és az iskolákat, hogy hamarosan kiírásra kerül az alábbi pályázati lehetőség:

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Pályázat célja: 

 • a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése
 • az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közeledési ismeretek oktatásának fejlesztése,
 • hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,
 • a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése,
 • a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése.
 • a vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

Támogatható tevékenységek:

 1. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:
  1. a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
   1. ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok
   2. alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek
 • természetközeli sporttáborok
 1. idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  1. nyelvi táborok,
  2. nyelvi vetélkedők,
 • nyelvi témahetek,
 1. informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  1. informatikai szakkör,
  2. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,
 • nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése.
 1. komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is,

5.       Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban

6.       Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

7.      A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

8.       Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása.

9,      A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 40.000.000 Ft lehet.

Az igényelhető támogatás összegét úgy kell megtervezni, hogy az a projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.

A pályázatokkal kapcsolatos részletesebb információért, valamint a pályázati dokumentációk elkészítésével kapcsolatban várjuk szíves megkeresésüket a ped@furkeszholding.hu címen.

Pályázat tantestületek részére kedvezményes továbbképzéseken való részvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

imagesA Fürkész Holding Kft. pályázatot hirdet az eredményesség jegyében továbbképzéseken való kedvezményes részvételre – iskolák, pedagógus, közösségek részére.
Azokat az eredményesség alapelvei szerint működő tantestületeket keresünk, amelyekben a pedagógusok maguk is az eredményesség, hatékonyság alapelvei szerint kívánnak dolgozni. Akikkel együttműködésben az eredményesség szokásait, jó gyakorlatait, döntéseit közvetítő továbbképzéseket, szakmai programokat szervezünk, – hasznos időtöltést nyújtva a tanároknak, akik szellemi örökségként az ismereteket, gyakorlatokat közvetíthetik a fiatalok felé is.

Célunk olyan építő partneri közösséget kialakítani a pályázaton kiválasztott pedagógus közösségekkel, akik módszereink segítségével hosszú távon is közvetíteni tudják az eredményesség alapelveit. Szervezetünkről további információt a www.furkeszholding.hu oldalon találnak.

A pályázat célja

Kedvezményeken keresztül támogatni és elérhetővé tenni az iskolai pedagógus közösségek számára az eredményeket adó továbbképzéseket, a szakmai és személyes fejlődés lehetőségeit. A pályázat célja fejleszteni a helyi pedagógus közösségek szakmai és magánéleti eredményességét.

Együttműködő partnereink feladata csoportonként legalább 12 fő toborzása az iskolájukban vagy tágabb pedagógus közösségekben megrendezésre kerülő továbbképzésekre. (20 fős csoportok indítását tervezzük.)

Pályázható partneri kapcsolatok száma:
Megyénként legfeljebb 2 db, (+ Budapest 3 db) összesen: 41.
Egy pályázó egy pályázattal indulhat.

A pályázható együttműködések díja, és az elnyerhető támogatás mértéke:

1.
Tanévenként 2 program – 3 éves Prémium Partnerség (2015-2018)
A tanév során 2 alkalommal 3-3 napos tanártovábbképzésen az iskola tantestületéből delegált 5 – 5 fő (összesen: 10 fő) kedvezménnyel vehet részt a képzésen, további 3-3 fő ingyenesen vehet részt továbbképzésen a képző cég akkreditált képzéseiből választottak alapján, helyben a Prémium Partner intézményében. (A Prémium Partner feladata 20 fős csoport szervezése, 5+3 fő saját pedagógus és további 12 fő toborzása teljes áron a képzésre.)
Támogatás nélküli ár: 960 000 Ft/tanév
Adható támogatás mértéke:
– 5 fő kedvezményesen vehet részt a képzésen az intézményből, az egy főre jutó kedvezmény mértéke 85% (Nettó 51 000 Ft/fő/képzés)
– Az intézmény 3-3 főt térítésmentesen iskolázhat be a 3 napos akkreditált tanártovábbképzésre.
A Prémium Partnerséggel plusz évente 1 alkalommal személyiségfejlesztő programon vehetnek részt a pedagógusok 500 000 Ft értékben (max. 10 fő).

A támogatás értéke összesen: 1 460 000 Ft/tanév

2.
Tanévenként 1 program – 3 éves Junior Partnerség (2015-2018)
A tanév során 1 alkalommal 3 napos tanártovábbképzés az iskola tantestületéből delegált 10 fő részére. A 10 fő részére kedvezményes részvételt biztosítunk, a képző cég akkreditált képzéseiből választottak alapján, helyben a Junior Partner intézményében. (A Junior Partner feladata 20 fős csoport szervezése, 10 saját pedagógus és további 10 fő toborzása teljes áron a képzésre.)
Támogatás nélküli ár: 600 000 Ft/tanév
Adható támogatás mértéke:
– 10 fő kedvezményesen vehet részt az intézményből a képzésen, az egy főre jutó kedvezmény mértéke 70% (Nettó 42 000 Ft/fő/képzés)
– A Junior Partnerséggel évente 1 alkalommal térítésmentes szakmódszertani vagy személyiségfejlesztési jó gyakorlatot vehet át Partnerünk.
A támogatás értéke összesen: 870 000 Ft/tanév

A pályázatról további információt személyesen a 06-70/631-6261 telefonszámon kaphatnak.

Pályázat beadása: 2015. 01. 01-től – 2015. 02. 28-ig folyamatosan.

Pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, valamint azok a szervezetek, akik gyermekekkel, ifjúsággal foglalkoznak és legalább 10 fős tantestülettel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell

kitöltött pályázati adatlapot: PÁLYÁZATI ADATLAP
(amely az adatokon kívül tartalmazza az iskola tantestületének bemutatását legfeljebb 3 oldalban, bemutatva a tantestületben lezajlott korábbi képzéseket is, legálabb 5 évre visszamenően (pedagógusonként és tantestületenként is lehetséges).

A pályázatokat postai úton (Fürkész Holding Kft. 1135 Budapest, Tahi utca 53-59.) vagy a ped@furkeszholding.hu címre kérjük eljuttatni.

Pályázati díj nincs

A pályázatok elbírálása 2015. március 16. A támogatást elnyerőkkel partnerségi együttműködést köt a Fürkész Holding Kft. a döntéstől számított 30 napon belül.

Hatékony olvasás tanfolyam!

hatekonyolvasas_plakat-page-001