Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem TÁMOP 3.1.4-C

Ezúton értesítjük a pedagógusokat és az iskolákat, hogy hamarosan kiírásra kerül az alábbi pályázati lehetőség:

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

Pályázat célja: 

 • a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése
 • az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közeledési ismeretek oktatásának fejlesztése,
 • hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,
 • a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése,
 • a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése.
 • a vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

Támogatható tevékenységek:

 1. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken:
  1. a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása, legalább 15 tanuló bevonásával:
   1. ökoiskolák, ökotáborok, erdei iskola, tangazdaságok
   2. alkalomszerű – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek
 • természetközeli sporttáborok
 1. idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  1. nyelvi táborok,
  2. nyelvi vetélkedők,
 • nyelvi témahetek,
 1. informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása a közoktatási intézményekben az alábbi tevékenységek megvalósításával:
  1. informatikai szakkör,
  2. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata,
 • nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségeinek megismertetése.
 1. komplex közlekedési ismeretek oktatása, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákkal (pl. gyalogos és kerékpározás közlekedéssel) kapcsolatos (pl. baleset-megelőzési) ismeretek oktatását is,

5.       Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolákban

6.       Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében.

7.      A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

8.       Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása.

9,      A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 40.000.000 Ft lehet.

Az igényelhető támogatás összegét úgy kell megtervezni, hogy az a projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.

A pályázatokkal kapcsolatos részletesebb információért, valamint a pályázati dokumentációk elkészítésével kapcsolatban várjuk szíves megkeresésüket a ped@furkeszholding.hu címen.

Hozzászólások lezárva.