Oktatóink, szakértőink

   Oktatók, előadók, trénerek


 Kiss Gábor

2012 – jelenleg is
Tréner, oktató és programmenedzser  (Fürkész Holding Kft.)
• Egészséges életmódhoz kapcsolódó szemléletformáló programok lebonyolítása, fejlesztések, képzések országos koordinálása
• pedagógusok továbbképzése, képzési anyagok kidolgozása,fejlesztése,
• módszertani fejlesztő munka, programakkreditáció, felnőttképzési szakértői tevékenység

Végzettségek: 
• PhD. hallg. – ELTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola (2006)
• Földrajz-környezettan, középiskolai tanár (SZTE, 2002)

Továbbépzések, oktatás, tréningek:
◾A természettudományos kompetenciafejlesztés alapjai
◾Tanulási és magatartási problémák kezelését segítő módszertani képzés
◾Tehetséggondozás a drámapedagógia eszközeivel
◾Tevékenységközpontú pedagógiával a módszertani megújításért
◾Személyközpontú pedagógia módszerek a lelki egészség és a környezeti egészségre nevelés valamint a környezettudatos magatartás fejlesztésére

◾ ◾Önismereti farajz elemzés és a szeret nyelvek használata
◾Hatékony együttműködés – Csapatépítő program

Szakmai tapasztalatok:
◾Közoktatási tapasztalat: földrajz, természetismeret, KÖRTE- Környezet és természetvédelmi tantárgyprogram tanítása közép és általános iskolában
◾Felsőoktatási tapasztalat: Környezettan szakos hallgatók szakmódszertani képzése, 2007 óta hallgatók képzése a Márton Áron Szakkollégiumban:
• Ásványok kőzetek, ősmaradványok a művészettörténetben (2007-től)
• Környezetvédelem és környezeti problémák (2009-től)
• Természetvédelem és Hazánk természeti értékei (2011-től)
• Környezetegészségtan (2012-től)
• Gyógynövényismeret (2013-tól)

Pedagógiai fejlesztő munka:
– Tréning anyagok fejlesztése, tananyagfejlesztés
Pedagógiai, módszertani cikkek szerzője
– Gyakorlatok, módszerek, technikák fejlesztése pedagógusok részére
– Akkreditáció előkészítése, foglalkozások, tréningek vezetése

Oktató, szakértői munka:
◾KEOP-6.1.0/B/11-2011-0118, ◾KEOP-6.1.0/A-11-2011- 0010, ◾KEOP-6.2.0/A/11-2011-0187, ◾TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0304 ◾TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0131, ◾TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0084  ◾TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0814 ◾TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1363  ◾TÁMOP-3.1.4.-12/2-2012-1090 ◾TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1032 ◾TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0171◾TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0271

Ragó Kinga

2013 – jelenleg is
Tréner, tanácsadó és programmenedzser  (Fürkész Holding Kft.)
• fejlesztések, képzések országos koordinálása
• pedagógusok továbbképzése, képzési anyagok fejlesztése
• tanácsadás, egyéni fejlesztés

Végzettségek:
• Emberi erőforrás tanácsadó
• Pályaorientációs tanár
• Munkavállalási tanácsadó

Képzések, tréningek:
◾Életpálya építési módszerek, pályaorientáció és karrierépítés
◾Tanulási és magatartási problémák kezelését segítő módszertani képzés

◾Hatékony együttműködés – Csapatépítő program
◾Önismereti farajz elemzés és a szeret nyelvek használata
– pedagógusok, tanácsadók és szociális szférában dolgozók szakmai továbbképzése
– egészségnapok, nagyrendezvények, gyermekprogramok szervezése és lebonyolítása országosan

Szakmai tapasztalatok:
◾Képzésszervezés – magánszemélyek idegen nyelvi- és informatikai kompetenciáinak fejlesztését szolgáló képzések
◾Álláskeresési, elhelyezkedési tanácsadás – regisztrált álláskeresők elhelyezkedésének támogatása egyéni tanácsadások és csoportfoglalkozások megvalósításával
◾Óraadó tanár – életvitel, pályaorientáció tantárgy oktatása
◾Külső szakértő, tanácsadó – 17 középfokú iskolára kiterjedő pályaválasztást támogató rendszer kidolgozása, koordinálása
◾Pályaválasztási és karrier tanácsadó – általános és szakiskolás diákok pályaválasztásának támogatása egyéni- és csoportos foglalkozások megvalósításával

Pedagógiai fejlesztő munka:
– Tréning anyag fejlesztés
– Tesztek, módszerek, technikák fejlesztése pedagógusok részére
– Akkreditáció előkészítése, foglalkozások, tréningek vezetése


Szűcs Fatin Fanni

2010 – jelenleg is
Nyelvi team vezető, tréner és programmenedzser  (Fürkész Holding Kft.)
•  nyelvi képzések országos koordinálása
• oktatók továbbképzése, képzési anyagok fejlesztése
• AVSThéta módszer kidolgozása, kutatása, fejlesztése

Képzések, tréningek:
◾Tanulási és magatartási problémák kezelését segítő módszertani képzés
◾Tehetséggondozás a drámapedagógia eszközeivel
◾Tevékenységközpontú pedagógiával a módszertani megújításért
◾Művészetterápia
◾Hatékony együttműködés – Csapatépítő program
◾Önismereti farajz elemzés és a szeret nyelvek használata
– művészeti és meseterápiás önismereti csoportok vezetése
– pedagógusok, pszichológusok és szociális szférában dolgozók szakmai továbbképzése
– gyermekfoglalkozások szervezése és lebonyolítása országosan

Szakmai tapasztalatok:
Angol, francia, magyar, mint idegen nyelv tanári tapasztalat:
– angol- és francia nyelv oktatása közoktatásban, felnőttképzésben, magyar nyelv, mint idegen nyelv tanítása külföldieknek,
– workshop, tanári fórum, diákkör szervezésében való részvétel

Pedagógiai fejlesztő munka:
– katarzis élményre épülő művészetterápiás önismeret
– kincskereső meseterápiára épülő önismeret
– Haifa művészetterápiás önismeret (nemzetközi módszertani elemekkel)
– Tananyagfejlesztés – tehetséggondozás – pedagógus továbbképzés
– jobb agyféltekés rajztanfolyam
– energetikai állapotfelmérés, szakértői munka – tanácsadás