PÁLYÁZATOK, FINANSZÍROZÁS

Nem állami fenntartású általános iskolák számára kiírt
TÁMOP-6.1.2.A-14/2 pályázat 

KOMPLEX INTÉZMÉNYI MOZGÁSPROGRAMOK ÉS KAPCSOLÓDÓ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ALPROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN… AZ ISKOLÁN KÍVÜLI SZEREPLŐK BEVONÁSÁVAL

Kérje ismeretőnket, ajánlatunkat a ped@furkeszholding.hu címen! Induljon a Fürkész Holding Kft.-vel a pályázaton!

Pályázat célja: A program közvetlen célja az egészséges életmódot támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztése. A kiírás keretében olyan összetett intézményi egészségfejlesztési programok valósulnak meg az általános iskolai tanulók részvételével, melyeknek fő pillérét az életkornak megfelelő energia-egyensúlyt szolgáló testmozgás és életmód programok jelentik. A program keretében kiemelt figyelmet kap a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók bevonása.

 Támogatható tevékenységek:

  • Nem a mindennapos testmozgással összefüggő egészségfejlesztési programok megvalósítása (pl. mindennapos testnevelés program (heti 1 szer a projekt ideje alatt, iskolaidő utáni rendszeres mozgásprogramok). 
  • Iskolakert kialakítása,
  • Előadások-foglalkozások gyerekeknek: táplálkozás, folyadékfogyasztás, test-száj higiénia, baleset megelőzés.  Egészségnap (egész napos rendezvény 1 alkalommal) 
  • Az egészségfejlesztési és testmozgásprogramok megvalósításához kapcsolódó továbbképzés, érzékenyítés, tréning, szemléletformáló, érzékenyítő workshopok megvalósítása a megvalósításban részt vevő pedagógusok, egészségügyi és egészségfejlesztési szakemberek részére. 
  • Tanulmány készítés az egészséges szemlélet változásáról (kötelező)

                                                                                                                                                                   

TÁMOP- 3.1.4-12/2 pályázat

 Innovatív iskolák fejlesztése

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy amennyiben a nyertes pályázatához még nincs képző intézménye, vagy akkreditált képzést választanának a pályázati kötelezettség teljesítésére – válasszon minket! Ismerje meg a Fürkész Holding Kft képzéseinek világát és tanártovábbképzéseinket! Kérje ajánlatunkat a ped@furkeszholding.hu címen!

                                                                                                                                                                     

TÁMOP – 3.4.3-08/2 Pályázat

ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS

A konstrukció célja az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése, a pedagógusok szakmai-módszertani felkészítése, az iskolai tehetséggondozási tevékenységek és programok (pl. tanulmányi versenyek) ösztönzése, elterjesztése, valamint a közoktatási intézményekben személyre szóló tehetséggondozást végző pedagógusok és a tehetséges fiatalok bekapcsolása az országos tehetségsegítő hálózatba. A konstrukció keretében a tehetséges és a lemaradó tanulókkal való integrált foglalkozás valósul meg a tehetség gondozás és a felzárkóztatás módszereivel, amely hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának javításához.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy amennyiben a nyertes pályázatához még nincs képző intézménye, vagy akkreditált képzést választanának a pályázati kötelezettség teljesítésére – válasszon minket! Ismerje meg a Fürkész Holding Kft képzéseinek világát és tanártovábbképzéseinket! Kérje ajánlatunkat a ped@furkeszholding.hu címen!

                                                                                                                                                                   

TÁMOP 3.3.8. pályázat

Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása

A konstrukció alapvető célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/diákok, tanulók köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket a hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. A konstrukció hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő oktatási-nevelési intézmények az egész napos iskola keretében olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását. A konstrukció keretében lehetőség nyílik egyrészről a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztésére, azok más intézményben történő adaptációra való alkalmassá tételére, másrészről bevált programok adaptálására, illetve az adaptáció feltételeinek megteremtésére.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy amennyiben a nyertes pályázatához még nincs képző intézménye, vagy akkreditált képzést választanának a pályázati kötelezettség teljesítésére – válasszon minket! Ismerje meg a Fürkész Holding Kft képzéseinek világát és tanártovábbképzéseinket! Kérje ajánlatunkat a ped@furkeszholding.hu címen!