Referenciák és résztvevői elégedettség mérés

Fürkész Holding Kft.  a jövőben is együttműködő partnerként kívánja segíteni a közoktatási intézményeket:
• a támogatás elnyerésében (pályázatírás-és a projektmenedzsment támogatása);
színvonalas programok az iskolai élethez igazított lebonyolításában;
eredményes továbbképzéseken való részvétellel.

Az oldalon a 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzéseinkkel kapcsolatos résztvevői elégedettségmérések eredményeiről tájékozódhat:

Résztvevői elégedettségmérés 1 – Letölthető PDF

Elégedettség mérés 2015 teljes év – Letölthető PDF

Résztvevői elégedettségmérés 2016. évről – Letölthető PDF

Résztvevői elégedettségmérés 2017/1 évről – Letöltés PDF

Résztvevői elégedettségmérés 2017/2 évről – Letöltés PDF

 

Miért választották többen a Fürkész Holding Kft-t?

Mert 2015-re olyan szervezetté váltunk, akik komplex iskolafejlesztési programok megvalósulását tudja segíteni (iskolai diákprogramok, tinédzser-tréningek, előadások, tanártovábbképzés)
Mert a pedagógusokat az eredményesség szemléletével inspirálva képezzük (tréningmódszerekkel és saját fejlesztésű akkreditált tananyagainkkal, továbbképzési pontot jelentő továbbképzéseinkkel, neveléstudományi területen végzett oktatóinkkal, sokak által adaptált jó gyakorlatainkkal)
Mert mi rendelkezünk az országban egyedül olyan személyiség- és ismeretfejlesztő továbbképzésekkel, amelyek a pályázatban elszámolható tanulási-magatartási problémák kezelésére, a tehetséggondozásra, a szaktárgyi továbbképzésekre és az informatikai kompetenciák fejlesztésére irányulnak.

Visszajelzések a tevékenységünkről:

“A TÁMOP 3.1.4 pályázat lebonyolítója a Fürkész Holding Kft., szervezte a tanulói rendezvényeket és a pedagógus továbbképzéseket. E mellett, az szervezésben, dokumentálásban, projektmenedzsmentben is nagy segítségünkre voltak. A tanulói programok összeállításánál maximálisan figyelembe vették, hogy keresztyén értékrend szerint működő református intézmény vagyunk.  A pedagógus továbbképzéseknél felmérték és figyelembe vették a nevelőtestület igényeit. Sok továbbképzésen vettük már részt, de valamennyi Fürkész Holding által szervezett alkalom felülmúlta várakozásainkat. Tényleg hasznos, mindennapi munkánkat segítő témákról, profi felkészültségű előadók tartották ezeket az alkalmakat.

Nevelőtestületünk véleménye szerint, a pályázat gördülékeny lebonyolításában és a továbbképzések magas színvonalú megtartásában elévülhetetlen érdemei vannak a képző szakembereknek és a Fürkész Holding Kft.-nek. Az elszámolások és az adminisztratív feladatok megoldása során maximális támogatást, segítséget kaptunk, hozzáállásuknak köszönhető, hogy konfliktusok nélkül tudtuk lebonyolítani a pályázatot.”
Horváth László Igazgató, Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola és Óvoda

“A Fürkész Holding Kft. másik erőssége, az iskolában dolgozó pedagógusok képzése, új módszerekkel történő megismertetése volt, mely során tanáraink rengeteg új ötlet, tudás birtokába kerültek, a pedagógusképzéseken való részvételek alkalmával. A szakmai tudás bővítése mellett pedig ezek is kitűnő közösségépítő hatással is bírtak a tantestület életében. A képzések folyamán fejlődtek a kollegák informatikai kompetenciái, megtanulták használni az IKT eszközt, közelebbről megismerkedhettek a drámapedagógia eszközeivel, de nagyon hasznosnak bizonyult a magatartási problémák kezelését előtérbe helyező képzés is. Az ezeken elsajátított ismereteket, módszereket, azóta is sikerrel alkalmazzák tanáraink a diákság nagy örömére.”
Angyalné Szigethy Irma Igazgató, Dr. Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola

“A pályázat egyik legfőbb célkitűzése a diákok egészséges életmódra való nevelése volt. A különféle Fürkész programok az egészséges életre való törekvés módjainak megismertetése mellett, az az ellen fellépő hatásokra, tevékenységekre is hangsúlyt helyezett. Az ifjúság így egy átfogó képet kapott arról, hogy, hogyan tudják fenntartani testük, lelkük egészségét, illetve arról is, hogy mik azok a tényezők, cselekedetek, melyek rossz irányba befolyásolják azt. A mindennapos testnevelés és egyéb sport programok, kirándulások is fontos részét képezték e célkitűzésnek, mellyel a test fizikai karbantartására helyeztük a hangsúlyt. A pedagógusok ebbe történő bekapcsolódása is fontos részét képezte a példamutató magatartás nyújtásának.”
Pedagógusok, Dr. Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola

“Nagyon hasznos volt a képzés, sok jó módszert, ötletet, játékot tanultam. Biztosan fogom használni a kooperatív módszert és a csoportmunkát. Megváltozott a szemléletem a csoportmunkáról, a munkám során bátran fogom használni ezeket az ismereteket!”
Pedagógus, Tímári Általános Iskola

“Hasznosnak találtam a képzést. Minden pedagógusnak szüksége van a szakmai megújulásra, ez a továbbképzés maximálisan ezt nyújtotta. Új módszerekkel, ötletekkel gazdagodtam, és nagyon kellemesen éreztem magam. Elméleti oktatást vártam, és teljesen gyakorlatorientáltat kaptam. Fontos a pedagógusoknak a megújulás, paradigmaváltás!”
Pedagógus, Erzsébet Királyné AMI és Szakiskola, Rakamaz

“Országos szinten, mindenhol hozzáférhetővé kellene tenni ezt a képzést! Nagyon jól hasznosítható módszerekről hallottam, amivel sokkal élményszerűbb. Ezáltal eredményesebb lehet a tanulási folyamat. Kiemelkedő volt az előadó felkészültsége, profizmusa!!”
Pedagógus, Erzsébet Királyné AMI és Szakiskola, Rakamaz

“Változatos módszerekkel, változatos ötletekkel kaptunk sok ismeretanyagot. Maximálisan elégedett vagyok. Különösen tetszett, hogy bár hallottam már ilyen TKP-s módszerekről, de most ki is próbálhattam. Jó volt a szemléltetés, a sok videó! Ezentúl a csoportmunkát a frontális munka elé fogom helyezni!”
Pedagógus, Apáczai Csere János Általános Iskola

“Nagyon hasznos és érdekes volt a tehetséggondozás képzés, hasznos tudással lettünk gazdagabbak, mind elméleti, mind gyakorlati szinten.”
Pedagógus, Móra Ferenc Általános Iskola, Mártély

“Szemléletformáló és gyakorlatias volt a képzés. Fontos ez a program, mivel többet találkozunk a felzárkóztatás fontosságával, a tehetséggondozással őedog sehol. Jó volt végiggondolni a pedagógiai munkámat a tehetséggondozás szempontjából, a képzésen még saját magam is jobban megismertem.”
Pedagógus, Piarista Szakképző Iskola, Göd

“A képzés rávilágított olyan dolgokra, amit eddig is tudtam, de soha nem fogalmazódott meg bennem, rendszerezte az ismereteimet. Új információkat kaptam a már meglévők mellé, a legfontosabb az volt, hogy a szunnyadó tehetségeket jobban fogom figyelni!”
Pedagógus, Piarista Szakképző Iskola, Göd

A képzéseinkkel elért intézmények:

Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola – Magyarhertelend
Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola – Mezőcsát
Dr. Martin György AMI, Szeged
Egyesített Óvoda és Bölcsőde,Balmazújváros
Erzsébet Királyné Általános Iskola, AMI és Szakiskola, Rakamaz
Fekete István Általános Iskola, Budapest
Hang – Szín – Tér Művészeti Iskola, Bodajk
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Szentendre
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Gyöngyös
Kazinczy Általános Iskola, Tiszaújváros
Kiss György Általános Művelődési Központ, Szászvár
Kodolányi János Középiskola, Székesfehérvár
KOSZISZ Királyfalvi Miklós Általános Iskola, Pócspetri
Magyar Táncművészeti Főiskola Nádas Ferenc Gimnáziuma, Budapest
Mártélyi Általános Iskola, Mártély
Martin János Szakképző Iskola, Budapest
Mátyás Király Református Általános Iskola, Nyírbátor
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde, Nagykálló
Napközi Otthonos Óvoda, Bagamér
Petőfi Sándor Általános Iskola, Túrkeve
Piarista Gimnázium, Vác
Piarista Szakképző Iskola, Göd
Szabolcs Vezér Általános Iskola, Tímár
Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző iskola, Szeged
Székács Elemér Mezőgazdasági Élelmiszeripari és Szakképző Iskola, Törökszentmiklós
Szendehelyi Általános Iskola, Szendehely
Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskola, Szentgotthárd
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest
Szilvási Általános Iskola, Komló
Sztárai Mihály Általános Iskola Óvoda Bölcsőde és AMI, Pécs
Vak Bottyán ÁMK, Simontornya
Zöld Liget Általános Iskola, Velence